Privacybeleid

Inleiding

JPL Solutions BVBA hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten, en bezoekers van haar websites. Daarom willen wij je duidelijk informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van persoonlijke gegevens.

JPL Solutions BVBA maakt haar beleid voor de bescherming van je persoonsgegevens in regel met de wetsbepalingen in België en de Europese Unie.

JPL Solutions BVBA houdt zich aan de privacywet, de wet ter bescherming van de privacy, en persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving.

We willen duidelijk communiceren welke persoonsgegevens JPL Solutions BVBA verzamelt, hoe we die informatie gebruiken, en wat je moet doen als je niet wil dat je persoonlijke informatie wordt opgeslagen of wordt kenbaar gemaakt aan derden. Verder willen we je ook informeren over hoe je je persoonlijke gegevens kan nakijken, wijzigen of verwijderen.

Overeenkomstig met de privacywet heb je steeds het recht op inzage in je gegevens en het recht op verbetering van deze gegevens. Je kan steeds verzet aantekenen als je niet wil dat je persoonsgegevens worden verwerkt, worden doorgegeven aan derden, of worden gebruikt voor directmarketingdoeleinden.

Er worden op onze websites geen overeenkomsten gesloten met minderjarigen. Wij vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is JPL Solutions BVBA.

Adres: Kromstraat 64C 1A, 2520 Ranst.

Telefoonnummer: +32 3 385 89 40.

Indien je vragen hebt over de manier waarop JPL Solutions BVBA met je gegevens omgaat, of indien je je wil afmelden voor een bepaald gebruik van je gegevens, dan kan je op elk ogenblik een e-mail sturen naar privacy@jpl-solutions.be.

Op dat e-mailadres kan je ook terecht indien je je gegevens wilt inzien of laten aanpassen. Je kan ons steeds kosteloos contacteren om te vragen al je persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen. We kunnen echter een vergoeding in rekening brengen, of je verzoek weigeren, als je verzoek ongegrond of buitensporig is.

We moeten je specifieke informatie vragen om je identiteit te bevestigen (bijvoorbeeld een kopie van je identiteitskaart), en je recht op toegang tot de gevraagde informatie te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet bekend gemaakt wordt aan een persoon die het recht niet heeft deze informatie te ontvangen.

JPL Solutions BVBA heeft een maand de tijd om te reageren op je verzoek, met de mogelijkheid tot een verlenging van twee maanden bij omvangrijke verzoeken.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.d.

JPL Solutions BVBA verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de opmaak en uitvoering van de overeenkomst(en) die we met jou sluiten, waaronder de betaling van afgenomen producten en/of diensten, en het afleveren en aanbieden van de gevraagde producten en/of diensten;
 • om je de mogelijkheid te bieden om informatie op de website te plaatsen en met ons uit te wisselen om contact te kunnen opnemen;
 • om te kunnen factureren wanneer het gaat om een betaalde dienst. Deze financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door JPL Solutions BVBA, of aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
 • om de beveiliging van de website te optimaliseren;
 • om webstatistieken op te stellen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken op onze website;
 • om je de diensten en advertenties op onze website aan te kunnen bieden;
 • voor marketingdoeleinden: om je gericht te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten en nieuwe aanbiedingen van JPL Solutions BVBA en derden, waarvan we vermoeden dat ze je zouden kunnen interesseren;
 • om je relevante post, e-mails, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere (elektronische) boodschappen te kunnen sturen;
 • om onze websites en technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen, en te optimaliseren;
 • om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waaraan JPL Solutions BVBA onderhevig is;
 • om eventuele geschillen te kunnen beslechten;
 • voor administratieve doeleinden.

JPL Solutions BVBA bewaart je persoonsgegevens net zolang als nodig is voor de hierboven omschreven doeleinden. Nadien kunnen je persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Verdere informatie in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan je opvragen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit  (GBA) (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.)

Delen van persoonsgegevens

JPL Solutions BVBA deelt geen van de door haar verwerkte persoonsgegevens.

JPL Solutions BVBA moet steeds je uitdrukkelijke toestemming vragen om je persoonsgegevens toch te mogen uitwisselen met anderen, ook wanneer het een van haar groepsmaatschappijen betreft. Wij zullen je bij een dergelijk verzoek steeds uitdrukkelijk mededelen waarom wij het opportuun vinden om je gegevens uit te wisselen.

Indien je een eerder gegeven toestemming wil intrekken, kan je ons dat steeds laten weten via een e-mail naar privacy@jpl-solutions.be.

JPL Solutions BVBA kan elektronische gegevens (zoals je e-mailadres en mobiel telefoonnummer) aan derden verstrekken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten, indien je JPL Solutions BVBA daarvoor toestemming hebt gegeven.

Indien je dat wenst kan je steeds je gegevens laten blokkeren. Je kan ook steeds een reeds verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens weer intrekken. Deze zaken kan je bij ons aanvragen via een e-mail naar privacy@jpl-solutions.be.

We delen persoonlijke gegevens buiten JPL Solutions BVBA als we ter goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties;
 • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
 • de rechten, eigendom of veiligheid van JPL Solutions BVBA of haar klanten te beschermen zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Registratie van persoonsgegevens

Wij registreren twee categorieën persoonsgegevens:

 • gegevens waarvan je zelf beslist om ze ons toe te vertrouwen, en die we van jou gekregen hebben;
 • automatisch toegezonden persoonsgegevens.

Sommige persoonsgegevens worden ons automatisch toegezonden.

Zo kan je TCP/IP-adres automatisch geregistreerd worden, en/of het merk en de versie van je navigator, en/of het soort internetbrowser dat je gebruikt, en/of het soort besturingssysteem waarvan je gebruik maakt, en/of de domeinnaam van de website vanwaar je met onze site aangesloten bent, en/of de laatst bezochte webpagina. 

Wij kunnen via cookies automatisch gegevens registreren.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze servers verzonden worden en die op de harde schijf van je computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door ons kan worden ontcijferd en alleen wanneer je onze website bezoekt. Deze cookies zijn er opdat je gemakkelijk zou kunnen navigeren op onze website. 

Je mag deze cookies steeds weigeren door de opties van je navigatiesoftware te wijzigen. Je kan met je internet browser cookies van je harde schijf verwijderen, cookies laten blokkeren, of je kan je laten waarschuwen voor er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van je browser.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet JPL Solutions BVBA toe op de beveiliging van deze informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang tot, aanpassing van, openbaarmaking van, verlies van, of ook maar enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens is. Onze werknemers zijn verplicht je persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang toe hebben.

Links

Op de website van JPL Solutions BVBA vind je links naar websites van andere partijen. JPL Solutions  BVBA is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites je (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden van de website die je bezoekt.

Wijzigingen van het privacybeleid

JPL Solutions BVBA heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid en in de overeenkomst in verband met cookies. Je kan hier telkens de meest recente versie van het privacybeleid vinden.

Laatst gewijzigd: 31-05-2018

This site is registered on wpml.org as a development site.